Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Świadczymy pomoc reprezentując Klienta przed organami administracji publicznej – inicjując postępowania (składając podania oraz wnioski a także w ich toku. Reprezentacja ta obejmuje również działania  na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.