Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w trakcie korespondencji z
Kancelarią przez formularz kontaktowy umieszczony na niniejszej stronie internetowej jest Michał
Leń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Michał Leń, NIP:
6222763144, email: michal.len@kancelaria-len.pl
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłaną wiadomość;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
• Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane celem odpowiedzi na pytanie, problem prawny
przedstawiony w formularzu kontaktowym i będą przechowywane do czasu udzielenia
odpowiedzi na przesłaną wiadomość;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;