Adwokat Michał Leń

Założyciel Kancelarii, adwokat, mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał współpracując z kancelariami adwokackimi w Warszawie oraz Poznaniu. Szczególną uwagę poświęca szeroko pojętym sporom sądowym i reprezentacji Klienta w postępowaniu przed sądem - w szczególności w sprawach karnych, (w tym karnych gospodarczych i skarbowych), cywilnych,rodzinnych, gospodarczych oraz w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom, pomagając prowadzić odpowiedzialny biznes w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem. Pomagamy również podmiotom i organizacjom społecznym nie skupiającym się na prowadzeniu działalności gospodarczej takim jak stowarzyszenia czy fundacje. Obszar naszych działań to nie tylko miasto Poznań. W ramach indywidualnych uzgodnień z Klientem możliwe jest podjęcie czynności na terenie całego kraju. Dzięki stałej współpracy z adwokatami i radcami prawnymi różnych specjalizacji, w tym w szczególności z Kancelarią Adwokacką Adama Baszkowskiego oraz Kancelarią Prawną Paragraf z siedzibą w Poznaniu, możliwe jest podjęcie niezwłocznych działań w niemalże każdej dziedzinie prawa.

poufność

W celu ochrony interesów Klientów, współpracownicy Kancelarii zobligowani są do zachowania całkowitej poufności w zakresie świadczonych usług prawnych. Obowiązek ten nie wygasa w momencie zakończenia usługi – co daje należytą gwarancje, że informacje uzyskane w toku prowadzonej sprawy nie zostaną ujawnione osobom trzecim.