Zasady świadczenia usług prawnych

Indywidualna wycena usługi, dopasowana do szczególnego charakteru sprawy.

Transparentność rozliczeń – bieżąca informacja o cenie każdej usługi przed przystąpieniem do jej realizacji.

Gwarancja stałej ceny w trakcie współpracy – pisemna umowa o obsługę prawną.

Wynagrodzenie Kancelarii

Sposób rozliczenia z Kancelarią za wykonywane usługi prawne jest indywidualnie ustalany z każdym Klientem. Kancelaria stosuje podstawowe warianty rozliczeń, które mogą być modyfikowane na życzenie Klienta:

System success fee

W sprawach z zakresu prawa cywilnego (w szczególności: windykacji lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych), Kancelaria ustala wynagrodzenie za zastępstwo procesowe z możliwością zastosowania klauzuli wynagrodzenia dodatkowego od sukcesu (tzw. success fee), której wysokość uzależniona jest od wyniku sprawy.

Koszt jednorazowej porady prawnej

Cena usługi wynosi od 100 zł do 300 zł netto (do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %). Cena uzależniona jest od czasu trwania porady oraz stopnia jej skomplikowania. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem, porada prawna udzielana jest bezpłatnie (tj. w ramach zleconej sprawy).

System współpracy stałej (abonamentowej)

Proponowany głównie podmiotom gospodarczym i organizacjom społecznym, polegający na ryczałtowym wynagrodzeniu w zamian za świadczenie stałej obsługi prawnej. Cena i zakres abonamentu kształtowana jest indywidualnie po zapoznaniu się z wymaganiami Klienta – co pozwala na dopasowanie świadczonych usług do realnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

System godzinowy

Stawka godzinowa pracy adwokata uzgadniana jest indywidualnie z Klientem i zależy od ilości czasu poświęconego na zlecenie oraz stopnia jego skomplikowania. Rozliczenie usług następuje na podstawie szczegółowego wykazu zleconych czynności. System ten stosowany jest najczęściej przy zawieraniu umów o stałą obsługę prawną z podmiotami gospodarczymi.

System ryczałtowy

Wynagrodzenie ze całe zlecenie określane jest z góry poprzez ustalenie jednej, konkretnej kwoty, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie współpracy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem poprzez podpisanie umowy o obsługę prawną. Pomocniczo przy wycenie usług stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.(Dz.U.2015.1800 z dnia 2015.11.05 ze zmianami). System ryczałtowy stosowany jest najczęściej przy świadczeniu usług zastępstwa procesowego i doradztwa z nim związanego. System współpracy stałej (abonamentowej) – proponowany głównie podmiotom gospodarczym i organizacjom społecznym, polegający na ryczałtowym wynagrodzeniu w zamian za świadczenie stałej obsługi prawnej. Cena i zakres abonamentu kształtowana jest indywidualnie po zapoznaniu się z wymaganiami Klienta – co pozwala na dopasowanie świadczonych usług do realnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Terminy płatności

Termin płatności wynagrodzenia Kancelarii ustalany jest indywidualnie z Klientem w ramach uzgodnień warunków zlecenia. Istnieje możliwość płatności w ratach.