Kancelaria świadczy usługi z dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Reprezentacja klienta obejmuje zarówno działania przedsądowe (bieżące porady prawne, zawezwanie do próby ugodowej, rozmowy mediacyjne), sądowe jak również czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria świadczy pomoc przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. W toku postępowania o rozwód możliwe jest wystąpienie z wnioskiem:

 • o zbadanie winy rozkładu pożycia,
 • o wystąpienie z roszczeniem alimentacyjnym,
 • dotyczącym władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi
 • o orzeczenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.
 • o podział majątku wspólnego
 • Reprezentacja w sporach przed sądami obejmuje w szczególności sprawy:
  • o zapłatę (windykacja należności pieniężnych jak również obrona przed dochodzonym roszczeniem)
  • o rozwód, separację
  • o podział majątku
  • o ochronę dóbr osobistych
  • prawa rzeczowego: ochrona własności, posiadania, zniesienie współwłasności, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, eksmisja.
  • o odszkodowanie, zadośćuczynienie (z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych, wypadków drogowych)
  • przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sporach sądowych (podleganie ubezpieczeniu, zwrot nienależnie pobranego świadczenia)
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

Poza działaniami sądowymi, kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • Sporządzania, opiniowania, analizy i negocjacji umów cywilnoprawnych.
 • Reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym – skargi na czynności komornicze, dalsze wnioski w toku postępowania
 • Bieżących porad i opinii prawnych