Prawo pracy to szeroka gałąź prawa regulująca przede wszystkim relacje między pracodawcą a pracownikiem . Zakres świadczonej pomocy to kompleksowa obsługa osób zatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy, jak również tych korzystających z okazjonalnej formy współpracy jaką jest umowa zlecenia czy umowa o dzieło.

Zakres usług Kancelarii to także szeroka pomoc i ochrona osób pokrzywdzonych przez nieuczciwego pracodawcę  – zarówno na drodze negocjacji pozasądowej,  jak również poprzez realizację przysługujących im praw na drodze postępowania sądowego.

Oferujemy szeroką reprezentację Klienta przed sądem pracy w szczególności w sprawach:

 • o przywrócenie do pracy,
 • o odszkodowanie,
 • o zaległe wynagrodzenie
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o mobbing i dyskryminację
 • o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Oprócz sporów sądowych, świadczymy również pomoc w zakresie:

 • bieżącego doradztwa z zakresu obowiązującego prawa pracy – zarówno pracodawcy jak i pracownika.
 • sporządzania, analizy, negocjacji umów:
 • o pracę, zlecenia i dzieła,
 • o zakazie konkurencji,
 • sporządzania odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę