Kancelaria świadczy pomoc w sprawach dotyczących prawa spadkowego, czyli postępowania na wypadek śmierci. Obowiązujące prawo dopuszcza dwie formy dziedziczenia –  dziedziczenie testamentowe (kiedy to spadek uregulowany został osobiście przez zmarłego w formie testamentu) oraz dziedziczenie ustawowe (w przypadku gdy spadkodawca nie spisał swojej ostatniej woli). Kancelaria udziela niezbędnej pomocy przy działaniach związanych z uregulowaniem zaistniałych spraw spadkowych.

W zakres usług – prawo spadkowe wchodzą w szczególności następujące czynności:

  • stwierdzenie nabycia spadku – zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu
  • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego;
  • dział spadku;
  • badanie nieważności testamentu
  • odrzucenie spadku;
  • prawo do zachowku;
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
  • wydziedziczenie;
  • badanie nieważności testamentu.