Tag

wynagrodzenie - Kancelaria Adwokacka Michał Leń

prawo pracy
wrzesień 11, 2018

Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jak powszechnie wiadomo, stosunek pracy to specyficzna umowa między stronami, regulowana w sposób szczególny przez ustawodawcę. Obowiązujące normy prawa pracy przyznają szereg uprawnień - zarówno …
Czytaj dalej