All Posts By

kancelaria len

prawo cywilne
Wrzesień 18, 2020

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – zwrot kaucji

           Nieodzownym elementem właściwie każdej umowy najmu lokalu jest konieczność wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie ewentualnych należności powstałych w toku…
Czytaj dalej
kontakt
Kwiecień 28, 2020

KONSULTACJE ONLINE

Wychodząc naprzeciw zaistniałym ograniczeniom związanym z panującą epidemią, a także zapewniając klientom jak najszerszy dostęp do usług kancelarii, wprowadzamy możliwość konsultacji również drogą internetową -…
Czytaj dalej
prawo karne
Grudzień 12, 2018

Blokada alkoholowa – sposób na zmianę zakazu prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny nakładany na sprawcę, który dopuścił się czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. Jest to podstawowa i dość…
Czytaj dalej
prawo administracyjne
Wrzesień 14, 2018

Sprzedaż alkoholu przez internet w świetle nowego wyroku WSA

Do ciekawych spostrzeżeń doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie pewnej spółki, która prowadząc sprzedaż alkoholu w sklepie stacjonarnym, postanowiła rozszerzyć zakres świadczonych usług…
Czytaj dalej
prawo cywilne
Wrzesień 11, 2018

Wypełniony weksel in blanco nie wystarczy do uwzględnienia roszczenia.

Przedstawienie wypełnionego weksla in blanco jako samoistnej podstawy roszczenia nie jest wystarczające dla zasądzenia kwoty dochodzonej pozwem – to wniosek płynący z treści wyroku z…
Czytaj dalej
prawo pracy
Wrzesień 11, 2018

Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jak powszechnie wiadomo, stosunek pracy to specyficzna umowa między stronami, regulowana w sposób szczególny przez ustawodawcę. Obowiązujące normy prawa pracy przyznają szereg uprawnień - zarówno …
Czytaj dalej
prawo spółek handlowych
Wrzesień 10, 2018

Zmiana umowy spółki komandytowej – uchwała Sądu Najwyższego.

Dnia 7 września 2018 roku Sąd Najwyższy podjął istotną uchwałę w przedmiocie prawidłowego postępowania dotyczącego zmiany umowy spółki komandytowej, a także odpowiedniej interpretacji i zastosowania…
Czytaj dalej
prawo cywilne
Sierpień 24, 2018

Uprawnienie strony do rozdrabniania roszczeń. Pozew “na próbę”.

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego to nierzadko żmudny i czasochłonny proces, związany z licznymi obostrzeniami natury formalnej. Pierwszy z oczywistych wymogów (mający zmotywować strony…
Czytaj dalej
prawo rodzinne i opiekuńcze
Sierpień 17, 2018

Obowiązek alimentacyjny dziecka wobec rodzica. Aktualne rozważania Sądu Najwyższego

Wiedzą powszechnie znaną jest istnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka. Oprócz osobistego wkładu w jego wychowanie, rodzice zobowiązani są również łożyć na jego utrzymanie, aż…
Czytaj dalej
prawo karne
Lipiec 27, 2018

Karalność za dopalacze. Nowelizacja ustawy.

Dnia 16 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Zdrowia nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak wynika z…
Czytaj dalej